Anders Boustedt den 2017-08-31

Vad varje svenskt företag och organisation bör veta

Datainspektionen har en bra introduktion till GDPR. Hösten 2017 kommer jag (i likhet med många andra hoppas jag) ägna åt den nya allmänna dataskyddsförordningen GDPR. ”PuL på syra!” var det nån som sa.

A Anders Boustedt