Cover & Move AB

Vad varje svenskt företag och organisation bör veta

Publicerad den 2017-08-31
Anders Boustedt


Hösten 2017 kommer jag (i likhet med många andra hoppas jag) ägna åt den nya allmänna dataskyddsförordningen GDPR. ”PuL på syra!” var det nån som sa.

Krångligt och otillgängligt med nya lagar och förordningar kanske många tycker men Datainspektionen har tagit fram en kort, bra introduktion:

http://www.datainspektionen.se/Documents/enkel-kurs-dataskydd.pdf